okancelarii

OBSZARY PRAKTYKI

 


 

 • Prawo cywilne
 • Prawo handlowe
 • Prawo karne i prawo wykroczeń
 • Prawo pracy i kontrakty menedżerskie

 • Prawo ubezpieczeń społecznych
 • Zamówienia publiczne
 • Arbitraż, mediacja i postępowania sądowe
 • Prawo własności intelektualnej
 • Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

 • Prawo nieruchomości
 • Prawo medyczne i prawa pacjenta
 • Prawo podatkowe
 • Prawo o szkolnictwie wyższym